SFP Zeeland

Autrichehavenweg 15, Westdorpe

De installatie in Westdorpe is in 2019 in gebruik genomen.

De installatie in zet organische reststromen uit de agrarische sector middels vergisting om naar biogas. Het biogas wordt vervolgens geschoond en opgewerkt tot groen gas. Het groen gas wordt ingevoerd in het aardgasnet waar het vervolgens terechtkomt bij de huishoudens en de industrie.

8

Medewerkers

Overzicht locatie

 
 

Het proces

01

Feedstock

In Westdorpe worden zowel mest als overige organische reststromen verwerkt. De aangevoerde reststromen zijn zowel vloeibaar als steekvast. De vloeibare stromen worden opgeslagen in silo's, de steekvaste producten worden inpandig opgeslagen in sleufsilo's.


02

Mixen

Op basis van de nutriënten in de reststromen, wordt een menu gemaakt. Hierbij worden vaste en vloeibare stromen samengevoegd tot een homogene massa met een specifieke samenstelling. Dit is als het ware het menu voor de bacteriën in de vergister.


03

Vergisting

Het homogene mengsel wordt in de grote silo's (vergisters) gepompt. De verblijftijd van de massa is ca. 100 dagen. Gedurende deze periode worden de organische materialen door micro-organismen omgezet in een mengsel van:

  • 50-55% methaan (CH4)
  • 40-45% koolstofdioxide (CO2)
  • 0-5% zuurstof (O2) & stikstof (N2)

04

Biogas

Het gas dat door de micro-organismen is geproduceerd wordt biogas genoemd. Dit gas wordt opgevangen in de "dome" die zichtbaar is op het dak van de installatie.


05

Opwerken naar Groen gas

Het biogas wordt vervolgens gezuiverd en gedroogd en op dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht. Na deze bewerkingen mag het groen gas heten en is het een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas.


06

Invoeden op aardgasnet

Het groen gas wordt vervolgens op druk gebracht en ingevoed op het aardgasnet. Via het gasnet beriekt het groen gas de vele huishoudens en bedrijven.


07

Vloeibare CO2

Een restproduct van de productie van groen gas is CO2. Dit gas wordt gekoeld totdat het vloeibaar wordt. Dit vloeibare CO2 wordt vervolgens toegepast in de levensmiddelenindustrie (als koelmiddel) of in de glastuinbouw (voeding voor de planten in de kas).


08

Organische meststoffen

Het restant van de vergisting wordt digestaat genoemd en is vloeibaar. Vervolgens wordt het gescheiden in een dunne, vloeibare fractie en een steekvaste fractie. De steekvaste fractie wordt gecomposteerd. Het vloeibare deel wordt opgeslagen in dichte silo's. Beide varianten (vast en vloeibaar) bevatten nog veel waardevole mineralen kunnen worden ingezet in de akkerbouw als alternatief voor kunstmest.

De eindproducten van SFP Zeeland

De diverse eindproducten van SFP Zeeland te Westdorpe vinden hun weg naar zowel huishoudens als akkerbouw en industrie,