Ga naar de inhoud Ga naar de footer

SFP Group

Wat doet SFP Group?
SFP Group richt zich op het produceren van duurzame, groene brandstoffen en wil daarmee bijdragen aan een circulaire economie.

Wie zitten er achter SFP Group?
SFP Group is opgericht door Erik Brouwer en Niels Peters.

Hoe produceert SFP Group duurzame brandstoffen?
Door het vergisten van organische reststromen wordt in eerste instantie biogas geproduceerd. Biogas wordt vervolgens opgewaardeerd tot groen gas; groen gas wordt vervloeid tot bioLNG.

Waar bevindt SFP Group zich?
SFP Group heeft productielocaties in Zeeland, Friesland en Groningen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Harlingen, Friesland.

SFP Friesland

Waar wordt de installatie gebouwd?
De locatie voor de bouw van de installatie is in de Nieuwe Industriehaven aan de Lange Lijnbaan te Harlingen.

Waarom op deze locatie?
De ligging is gunstig. Vervoer over water en de weg is optimaal ingeregeld. Daarnaast zitten potentiële afnemers op korte afstand en o.a. zitten toeleveranciers van biomassa in de buurt.

Wanneer start de bouw van de installaties?
De verwachting is dat we in 2022 gaan bouwen met de installatie zodat we in 2023 gereed zijn voor productie.

Hoelang duurt de bouw?
De verwachte bouwperiode is ruim een jaar.

Worden lokale ondernemers betrokken bij de bouw?
Het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk gebruik maken van lokale ondernemers. Een aantal (belangrijke) toeleveranciers zitten op een steenworp afstand van onze locatie. Lokale ondernemers zijn voor ons belangrijk, mede gelet op de toekomst (service, onderhoud, snelheid).

Is de bouw van de installatie duurzaam?
De bouw van de installatie zal geschieden op basis van de nieuwste, bewezen duurzame technieken. Zo zal er gebruik worden gemaakt van zonne-energie (zonnepanelen), optimale isolatie en duurzame materialen.

Wanneer start de daadwerkelijk productie?
De productie zal in 2023 opgestart worden. Naar verwachting is de installatie na circa 6 maanden volledig in productie.

Wat wordt er uiteindelijk geproduceerd?
In de installatie worden organische reststromen verwerkt tot een uiterst duurzame brandstof, bio-LNG. Dit is een vloeibaar, gas met een duurzame oorsprong.

Wat is het belang voor Harlingen en Friesland?
Harlingen en ook de provincie Friesland hebben de ambitie om een duurzame stad en provincie te zijn. Het UNESCO wereld erfgoed “de Waddenzee’ speelt hierin een prominente rol. Door hier bioLNG te produceren en ook nog eens te gebruiken (veerdienst) wordt Harlingen op de kaart gezet. Het zal de eerste haven in Nederland én Europa zijn die op deze wijze bioLNG aanbiedt.

Invloed op werkgelegenheid, hoeveel werknemers/personeel?
Direct zal er werk geboden worden aan 7 medewerkers (inclusief directie) . Indirect (dus inclusief toeleveranciers) zal het structureel werk bieden aan ca 30 fte. Tijdens de bouw zal er sprake zijn van 50 -75 fte.

Organische meststoffen

Wat wordt bedoeld met organische meststoffen?
Organische meststof is een bodemverbeteraar, bestaand uit een waardevolle mineralen. De organische meststoffen worden gewonnen uit digestaat (het restproduct van de biogas productie).

Hoe wordt de organische meststof geproduceerd?
Het restant van de biogas productie wordt digestaat genoemd en is een waardevolle kunstmestvervanger. Door het digestaat te scheiden in een dikke en dunne fractie, kun je hoogwaardige meststof produceren.

Wat is de toepassing van organische meststoffen?
De meststof wordt ingezet als bodemverbeteraar in de agrarische sector. Daarmee vervangt deze meststof kunstmest én sluit daarmee ook de kringloop. Immers, de biogas productie is gebaseerd op reststromen uit dezelfde sector. De productie van kunstmest kost veel aardgas en daarmee zijn de organische meststoffen een duurzaam alternatief.

Omgeving en risico's

Hoe worden grondstoffen en eindproduct vervoerd?
Grondstoffen kunnen zowel via het water als met vrachtwagens worden aangevoerd. Het digestaat, het eindproduct wat overblijft na vergisting, wordt opgewaardeerd tot een duurzame, plantaardige meststof. We verwachten ongeveer tot 300.000 ton plantaardige biomassa te kunnen fermenteren. Dit is vergelijkbaar met 150 binnenvaartschepen.

Hoeveel vrachtverkeer rond de installatie, op welke tijden?
De openingstijden van de locatie zal alleen op werkdagen zijn van 06.00-20.00 uur. In het weekend is er wel sprake van productie maar zijn er nauwelijks tot geen vervoersbewegingen.

Bestrating/beton op het terrein (i.v.m. lawaai)?
Alle terreinen zijn of worden geasfalteerd. Binnen worden de gebouwen voorzien van betonvloeren.

Komen er schadelijke stoffen vrij bij het productieproces?
Het productieproces van biogas wordt uitgevoerd in zuurstofloze en afgesloten silo’s. De verwerkingshal, waarin de biomassa wordt gelost en opgeslagen, is voorzien van onderdruk. Alle ruimtes worden afgezogen en de lucht gaat via luchtwassers en een bio-bed naar buiten. Op deze wijze worden processen waar geur uit kan ontstaan, behandeld en zal er geen sprake zijn van geurhinder.

Zorgt de installatie voor luchtvervuiling/schadelijke uitstoot?
Nee, er is geen uitstoot van schadelijke stoffen en gassen. Biogas bestaat uit methaan (CH4) en CO2. Het methaan wordt volledig omgezet tot Bio-LNG en de CO2 wordt volledig omgezet in vloeibare, ‘foodgrade’ CO2.

Wat kan er fout gaan?
De installatie is ontworpen op basis van onze kennis, expertise en ervaring waarbij de mogelijke risico’s die er zouden kunnen zijn, geminimaliseerd zijn. In de installatie wordt veel redundantie en veiligheid ingebouwd en er zijn duidelijke instructies voor personeel en bezoekers. Daarnaast wordt voldaan aan alle vereiste wet- en regelgeving hieromtrent.

Wat zijn de consequenties als het fout gaat (voor omgeving en milieu)?
Door de ingebouwde veiligheidschecks en bouw van de installatie zal een eventuele calamiteit weinig tot geen impact hebben voor de omgeving en het milieu.

Veroorzaken de vergisters stankoverlast?
De tanks, waarin het vergistingsproces plaatsvindt, zijn volledig afgesloten. De tanks zijn voorzien van een betonnen dak, waardoor kans op lekkage van geur uitgesloten is. De producten die we gebruiken worden allemaal in een afgesloten gebouw opgeslagen. De lucht die in het gebouw eventueel aanwezig is wordt continu afgezogen en wordt via een luchtwasser schoongemaakt. Hiermee worden nare luchtjes voorkomen. Op onze locatie in Zeeland werken we reeds op deze manier hetgeen de omgeving tot tevredenheid stemt.

Vacatures

Kom bij ons team

Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Klik op de button en ontdek alle openstaande functies

Vacatures

Kom bij ons team

Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s.
Klik op de button en ontdek alle openstaande functies