Doelstelling SFP Group

DUURZAAM ONDERNEMEN


Het produceren van een duurzame brandstof door op strategische locaties schaalbare en eenvoudig reproduceerbare biogas installaties te bouwen en te exploiteren, zowel in binnen- als buitenland. Het biogas wordt vervolgens omgezet in groen gas en waar mogelijk in bio-LNG.

RESPECT VOOR DE OMGEVING


SFP ontwikkelt alleen projecten waarbij impact op mens, dier en milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

ORGANISATIE


Het SFP concept onderscheidt zich doordat de installaties reproduceerbaar en schaalbaar zijn, waarbij locatie en ruimte cruciaal zijn voor het succes.

SFP ontwikkelt op diverse locaties plants voor de productie van duurzame brandstof. Hiervoor is alle kennis, van initiële planning tot uiteindelijke exploitatie, aanwezig binnen de eigen organisatie. Met onze installaties willen we tevens laten zien dat biogas een goede toevoeging is in de energietransitie en dit willen we ook zichtbaar uitdragen. Dat houdt in dat we naast exploitatie ook een informatieve en educatieve functie willen vervullen.

Voor onze onderneming, waarbij biogas productie centraal staat is de locatie van vestiging en productie cruciaal.

Fueling the Future

SFP Group B.V.

Door de dynamiek van de markt en de omgeving vraagt de sector ondernemingen die in staat zijn, zich aan te passen. SFP-group is een dergelijke onderneming. SFP creërt een oplossing voor organische reststromen en verwaardt deze tot een nuttig eindproduct. Daarnaast wordt duurzame energie geproduceerd, wat een noodzakelijke behoefte is gelet op de vraag en aanbod van duurzame brandstoffen. Kortom met de SFP Group sluiten we kringlopen, verbinden we mensen, creëren werkgelegenheid en voorzien we in een behoefte. Om dit te realiseren zijn gedreven mensen nodig die we hierbij graag voorstellen.


General Management


Finance Team

Tom Hendrix

Assistant Controller


Dineke Zaagsma

Assistant Controller


Rianne Meesen

Administrator

Elisa Nonhof

Administrator


Marcel Leenstra

Operator

Piotr Pawlus

Operator

Mike O'Halloran

Operator

Jan v.d. Velde

Operator


Barry v.d. Wetering

Operator


Laura van Doezelaar

Operator


 

SFP Logistics

Tyas Mariman

Planner


Robin Kools

Chauffeur


Frank Verstraten

Chauffeur


Malcolm Whatley

Chauffeur


 

FUELING THE FUTURE STARTS HERE


CONTACT LOCATIES

ONZE PARTNERS