Ga naar de inhoud Ga naar de footer

Nieuwe president en raad van bestuur EBA

De European Biogas Association, die bijna 8.000 belanghebbenden uit de hele biogaswaardeketen in Europa vertegenwoordigt, heeft Anders Mathiasson aangesteld als nieuwe voorzitter van de vereniging. Hij zal het werk van de EBA voor de periode 2022-2025 aansturen, samen met 8 bestuursleden: Piero Gattoni, Stefan Rauh, Philipp Lukas, Niels Peters, Michael Niederbacher, Erik Meers, Olivier Aubert en Gregory Krupnikovs.

De EBA is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid, met een ledengroei van meer dan 50%. De productie van biogas en biomethaan is wijd verspreid over de EU en de industrie maakt nu een versnelde expansie door. Europa produceert op dit moment 15 bcm biogas en 3 bcm biomethaan. De productie van biogas en biomethaan heeft al 210.000 groene banen gecreëerd in Europa en bespaart elk jaar 60 Mt broeikasgasemissies (CO2-equivalent).

“De sector gaat een belangrijke rol spelen bij het veiligstellen van energie-onafhankelijkheid en klimaatneutraliteit in Europa, waardoor de overgang naar hernieuwbare energie mogelijk wordt en alle voordelen die het kan opleveren voor lokale circulaire economieën, met de relevante wettelijke ondersteuning.” Legt de nieuw benoemde president van EBA uit. Afgelopen maart stelde het REPowerEU-plan van de Europese Commissie, gericht op het waarborgen van de energieonafhankelijkheid van de EU en het nastreven van klimaatdoelstellingen, de inzet van 35 bcm biomethaan tegen 2030 voor.

“Het bereiken van de biomethaandoelstelling vereist aanzienlijke inspanningen en dialoog tussen beleidsmakers, investeerders en vertegenwoordigers van de biomethaanwaardeketen.” Highlights Harmen Dekker, CEO van de EBA. “Anders werkt al meer dan 25 jaar in de energie- en gasindustrie en was tussen 2004 en 2016 CEO van de Swedish Gas Association. In die jaren heeft hij gewerkt aan het verbeteren van de omstandigheden voor de gebruik van biogas in de industrie en de transportsector in Zweden. Deze expertise zal zeer relevant blijken om de ontwikkeling van de sector op EU-niveau te ondersteunen.” Legt de chef van EBA uit.

“Dit is het juiste moment om nieuwe stappen te zetten om de biogasmarkt en -productie in Europa te ontwikkelen en de binnenlandse productie van hernieuwbare energie te versterken. Ik ben vereerd om de EBA te vertegenwoordigen, ondersteund door de rest van de leden van de raad, in zulke cruciale tijden om ervoor te zorgen dat ambitieuze doelen worden gesteld en bereikt.” Concludeert de nieuwe president van EBA.

De EBA-voorzitter en bestuursleden zijn deze week tijdens de Algemene Vergadering benoemd. Ze zullen bij hun werk ook worden ondersteund door de leden van de EBA Company and Scientific Advisory Councils, die vorige maand zijn gekozen.

Onze locaties

SFP Group (Hoofdkantoor)

Businesspark Friesland-West 35A, 8447 SL Heerenveen

SFP Zeeland

Autrichehavenweg 15, 4554 MB Westdorpe

SFP Friesland

Lange Lijnbaan 53, 8861 NW Wijnaldum

SFP Groningen

Oosterwierum 15, 9936 HJ Farmsum

SFP Brabant (kantoor)

Neutronenlaan 13, 5405 NG Uden

Vacatures

Kom bij ons team

Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Klik op de button en ontdek alle openstaande functies

Vacatures

Kom bij ons team

Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s.
Klik op de button en ontdek alle openstaande functies.