ONZE LOCATIES

Onze locaties kenmerken zich door een uitstekende bereikbaarheid via weg en water. Elk van de drie terreinen is zeer ruim opgezet en biedt voldoende mogelijkheden voor uitbreiding in de toekomst.

SFP Zeeland (Westdorpe)

Groen gas installatie


De installatie in Westdorpe zet organische reststromen uit de agrarische sector middels vergisting om naar biogas. Het biogas wordt vervolgens geschoond en opgewerkt tot groen gas. Het groene gas wordt ingevoerd in het aardgasnet waar het vervolgens terechtkomt bij de huishoudens.

Specificaties in het kort:


 • Anaerobe vergisting
 • Productie: 40 miljoen m3 biomethaan per jaar
 • Levering groen gas aan 25.000 huishoudens
 • Compostering
 • Waterzuivering

SFP Friesland (Harlingen)

Bio-LNG installatie


Op het terrein van de industriehaven te Harlingen wordt aan de Lange Lijnbaan de eerste bio-LNG worden gebouwd. De input voor deze installatie zal bestaan uit reststromen vanuit de agrarische sector. In de installatie wordt biogas geproduceerd dat vervolgens wordt opgewaardeerd tot groen gas. Het groen gas wordt vervolgens gekoeld tot -162oC waarbij het gas over gaat in de vloeibare fase. Zo ontstaat bio-LNG. Deze bio-brandstof wordt vervolgens aan diverse afnemers geleverd.


 • Start bouw: 2023
 • Verwachte inbedrijfname: 2024
 • Input: 100% plantaardige reststromen
 • Havenlocatie
 • Synergie met omliggende bedrijven

SFP Groningen (Farmsum)

Bio-LNG installatie


Deze installatie zal identiek zijn aan de installatie in Harlingen

Dit maakt uitwisseling van personeel op de verschillende locaties mogelijk.


 • Start bouw: 2023
 • Verwachte inbedrijfname: 2024
 • Input: 100% plantaardige reststromen

TIJDLIJN / PLANNING

 • 2020Oprichting SFP Group

  Erik Brouwer en Niels Peters besluiten samen een productielocatie voor Bio-LNG te gaan bouwen in Friesland (Harlingen) en al snel volgt het plan om ook in omgeving Delfzijl grond te zoeken voor een tweede installatie. Die plek wordt gevonden in Farmsum.
 • 2021Overname AGE plant

  Per 1 januari wordt de reeds operationele groen gas installatie in Westdorpe (Zeeland) overgenomen en daarmee is SFP Zeeland een feit.
 • 20222022Opening kantoor Uden

 • 2022Verdubbeling capaciteit SFP Zeeland

 • 2023Start bouw SFP Groningen

 • 2023Start bouw SFP Friesland

 • 2024Start Productie SFP Friesland & Groningen

SFP GROUP

KEUZE VAN LOCATIE IS ESSENTIEEL

2

BEREIKBAARHEID

Optimale ontsluiting mogelijk via weg en water. Maar dat niet alleen, SFP streeft ook goede communicatie na door daadwerkelijk "bereikbaar" te zijn.
2

OMGEVING

SFP ontwikkelt alle projecten zodanig dat synergie met omliggende bedrijven kan worden gecreëerd én er geen overlast voor omwonenden ontstaat.
2

FLEXIBILITEIT

Om onze ambitieuze plannen te kunnen verwezenlijken is het noodzakelijk dat de installaties zo flexibel mogelijk zijn.
2

INFRASTRUCTUUR

Voor de aanvoer van reststromen en de afvoer van onze producten is een goede infrastructuur belangrijk.